View File | Revision Log | Show Annotations | Download File | View Changeset
/hippo/hippo-cms6/file-import-service/trunk/ReadMe.txt
Revision: 31428
Committed: Mon Nov 28 14:54:22 2011 UTC (11 years ago) by bvdschans
Content type: text/plain
File size: 7331 byte(s)
Log Message:
CMSSIX-288: restructure CMS 6 SVN

File Contents

# Content
1 =============================================
2 Build instructions
3 =============================================
4
5 Building file-import service:
6 1. Create a new or change an existing instance in 'src/instances' or a
7 location external to the project. Please note that the value 'localhost'
8 for property 'maven.ooocomponentloader.uno.hostname' does not work for
9 Linux. Use '127.0.0.1' instead.
10 2. Open a command line interface in the project directory.
11 3. Execute 'BuildInstance {path to instance directory}'.
12 4. Rename directory 'hippo-cocoon-*' to
13 'file-import-service-{instance name}-{version}'.
14 5. Zip directory 'file-import-service-{instance name}-{version}' in 'target'
15 to 'file-import-service-{instance name}-{version}.zip'.
16
17 =============================================
18 Installation instructions (Windows)
19 =============================================
20
21 Installing OpenOffice.org:
22 1. Start the installation program and select a custom installation.
23 2. Change the installation directory to the correct path.
24 3. Select all modules, and the components 'Grahics Filters' and 'English (US)
25 Language Module'. The arrows of all these opties must be dark blue. All
26 other arrows must be white.
27 4. Next, next, ..., done.
28
29 Installing FireDaemon 1.6 Lite:
30 1. Install FireDaemon using the standard installation, but use the correct
31 installation directory.
32 2. Next, next, ..., done.
33
34 Running OpenOffice.org as a service:
35 1. Start the FireDaemon service manager.
36 2. Add a new service. Set the following fields on the first tab page,
37 'Program':
38 - name: OpenOffice
39 - display name: OpenOffice.org
40 - work directory: the installation directory of OpenOffice.org
41 - executable: {OpenOffice.org directory}\program\soffice.exe
42 - parameters: -accept=socket,host=localhost,port=8100;urp; -invisible
43 On the tab page 'Settings' channge the following fields:
44 - show window: hidden
45 3. Click 'Install' and then click 'Cancel'
46 4. Close the FireDaemon Service Manager
47
48 Installation file-import service:
49 1. Download the ZIp file you created after the build and extract it to the
50 correct directory.
51 2. Open a command prompt in directory
52 '{extraction directory}\file-import-service-{instance name}-{version}\bin'
53 and execute:
54 - wrapper -i wrapper.conf // Install the service
55 - wrapper -t wrapper.conf // Start the service
56 3. Close the command prompt
57
58 To check if everything works:
59 1. Open a browser and go to URL: http://{host name}:{port}/ and check the
60 result.
61 2. Use the CMS to import a document.
62
63
64 =============================================
65 // FIXME: translate and update the instructions for Linux
66
67 Installation instructions (Linux)
68 =============================================
69
70 ACTIELIJST:
71 - automatisch starten bij het herstarten van de server.
72
73
74 --- Gebruikers en groepen ---
75 Maak een gebruiker aan voor OpenOffice.org:
76 SuSE:
77 mkdir /home/openoffice
78 groupadd openoffice
79 useradd -d /home/openoffice -G users,dialout,uucp,video,audio,openoffice \
80 -g openoffice openoffice
81 chown openoffice:openoffice /home/openoffice
82 Red Hat:
83 TODO
84
85
86 Maak een gebruiker aan voor de file-import service:
87 SuSE:
88 mkdir /home/fileimport
89 groupadd fileimport
90 useradd -d /home/fileimport -G users,dialout,uucp,video,audio,fileimport \
91 -g fileimport fileimport
92 chown fileimport:fileimport /home/fileimport
93 Red Hat:
94 TODO
95
96
97 Maak een group voor de gegevens van de file-import service. Deze is nodig
98 zodat de twee gebruikers hierboven gegevens kunnen delen:
99 SuSE:
100 groupadd fileimportdata
101 vi /etc/group
102 De regel die begint met 'fileimportdata' moet er zo uit komen te
103 zien (het ID, hier 1001, moet je niet wijzigen):
104 fileimportdata:!:1001:fileimport,openoffice
105 Red Hat:
106 TODO
107
108
109 --- Installeer OpenOffice.org ---
110 Als 'root':
111 1. Gebruik het installatiescript; ga naar de installatiebestanden en voer
112 './install' uit.
113
114 LET OP: voor de volgende commando's heb je een X-server nodig. Om gebruik te
115 kunnen maken van de X-server van de gebruiker waarmee je ingelogd bent voer je
116 het volgende commando als 'root' uit:
117 sudo -u <gebruiker> xauth -f /home/<gebruiker>/.Xauthority extract - \
118 ":0" | sudo -u openoffice xauth -f /home/openoffice/.Xauthority \
119 merge -
120
121 Als 'openoffice' voer je dan het volgende commando uit:
122 export DISPLAY=":0"
123
124 Als 'openoffice':
125 2. Ga naar de installatiedirectory (/usr/local/OpenOffice.org1.x.x/program) en
126 start './setup'
127 2. Kies voor een 'workstation Installation'.
128 3. Volgende, volgende, ... klaar
129
130
131 --- Installeer de file-import service ---
132 Als 'fileimport':
133 1. Download 'server.zip' die je bij de eerste stap hebt gemaakt en pak deze
134 uit in de aan Hippo toegewezen directory
135 2. Zet de bestanden en bestandsattributen goed:
136 mv server/bin/wrapper.bin server/bin/wrapper
137 chmod u+x server/bin/wrapper server/bin/fortress.sh
138 chown fileimport:fileimportdata server/work
139 chmod g+ws server/work
140 3. Maak een directory voor de bestanden aan (dit is hetzelfde pad als in de
141 build.properties):
142 mkdir /home/fileimport/data
143
144
145 --- OpenOffice.org starten ---
146
147 OpenOffice.org heeft een X-server nodig. Om andere gebruikers niet in de weg
148 te zitten starten we een eigen X-server. Hiervoor gebruiken we VNC.
149
150 Als 'openoffice':
151 1. Zet een wachtwoord voor VNC. Een wachtwoord voor 'view-only' is niet nodig:
152 vncpassword
153 2. Start de VNC server zodat de default configuratie wordt aangemaakt:
154 vncserver :2 -geometry 640x480 -depth 16
155 3. Stop de VNC server weer:
156 vncserver -kill :2
157 4. Om het aantal gebruikte systeembronnen zoveel mogelijk te beperken willen
158 we geen programma's starten als VNC start. Ook de standard window manager
159 is niet handig. Daarom gebruiken we geen window manager.
160
161 Open /home/openoffice/.vnc/xstartup en maak van alle regels commentaar.
162 5. Start de VNC server weer:
163 vncserver :2 -geometry 640x480 -depth 16
164 6. Voor een correcte werking is het nodig dat de gebruiker 'openoffice'
165 bestanden wegschrijft met schrijfrechten voor de groep. Om dit te
166 garanderen zetten wij het umask expliciet voordat we OpenOffice.org
167 starten. Maak het script 'startOOo' in /home/openoffice aan en geef
168 'openoffice' uitvoerrechten:
169 #!/bin/sh
170 umask 0002
171 /usr/bin/soffice -accept="socket,host=localhost,port=8100;urp;" -nologo -nodefault -invisible -display localhost:2
172 7. Start het script in de achtergrond:
173 ./startOOo &
174
175
176 --- File-import service starten ---
177
178 Als 'fileimport':
179 1. Voor een correcte werking is het nodig dat de gebruiker 'fileimport'
180 bestanden wegschrijft met schrijfrechten voor de groep. Om dit te
181 garanderen zetten wij het umask expliciet voordat we de file-import service
182 starten. Maak het script 'startServer' in /home/fileimport aan en geef
183 'fileimport' uitvoerrechten:
184 #!/bin/sh
185 umask 0002
186 server/bin/fortress.sh start
187 2. Start het script:
188 ./startServer
189
190
191 --- Controle ---
192 Ter controle:
193 1. Ga met een browser naar: http://<toegewezen-hostnaam>:60001/ en controleer
194 het resultaat
195 2. Draai PutTest.cmd